Africa Inland Mission/CECA 20

gb

The Africa Inland Mission is founded in 1895 by Peter Cameron Scott. His vision was to reach the inlands of Africa with the Gospel of Christ starting from the coast. Within a year he died of malaria. His vision was kept and now the AIM is working in almost twenty countries in Africa.

Peter Cameron Scott, founder of AIM.

If you would want to know more about AIM International you can find more information on the following website from where you can link to the office closest to where you are located:
https://aimint.org

CECA 20
The CECA 20, or Communauté Evangélique au Centre de l’Afrique, is an Evangelical Community of Christians in the north east of the Democratic Republic of Congo. It was founded by the Africa Inland Mission in 1912 and is functioning now under the leadership of a church president, Reverend Kokole Idring’i.

Reverend Kokole Idring’i

He was chosen in 2004 by the General Assembly of the CECA. The CECA is involved in evangelization and church building, women’s work, education, theological training, radio stations, medical work, development and an AIDS Awareness Program. The CECA also has a printing press to be able to print books on a local level.

The CECA ministers in a vast area in the north east of Congo. This area extends from the border with the Central African Republic unto the border with Uganda, and from the border with Sudan unto Goma, a Congolese town bordering Rwanda. In spite of all unrest afflicting the country for over 10 years, CECA is still functioning in the whole of this vast region. CECA has celebrated her 100-year anniversary in 2012 with lots of great church services, evangelism  and thus spreading the Gospel, the Good News of Jesus Christ. The service to finish the centennial was held in Bunia on Sunday 25 September.

 

nl

De Africa Inland Mission is in 1895 opgericht door Peter Cameron Scott. Hij had de visie om vanuit de kust de binnenlanden van Afrika te bereiken met het Evangelie van Christus. Binnen een jaar overleed hij aan malaria. Zijn visie is echter nooit losgelaten en nu werkt AIM in bijna twintig landen in Afrika.

Peter Cameron Scott, oprichter van AIM.

Wilt u meer weten over de AIM International dan kunt u meer informatie vinden op de volgende website, waar u de website kunt opzoeken die het dichtst bij is:
https://aimint.org

Nederland heeft een eigen website: https://www.aimeurope.nl

CECA 20
De CECA 20, of Communauté Evangélique au Centre de l’Afrique, is een Evangelische Gemeenschap van Christenen in het noordoosten van de Democratische Republiek van Congo.
Gesticht door de Africa Inland Mission in 1912 werkt zij nu geheel zelfstandig o.l.v. een kerkpresident, Ds. Kokole Idring’i.
Hij werd in 2004 gekozen door de Algemene Vergadering van de CECA.
De CECA is betrokken bij evangelisatie en kerkopbouw, vrouwenwerk, onderwijs, theologische opleidingen, radiostations, medisch werk, ontwikkelingssamenwerking en een AIDS Preventie Programma. De CECA heeft ook een drukkerij om op lokaal niveau boeken te kunnen printen.

Ds. Kokole Idring’i

De CECA werkt in een uitgestrekt gebied in het noordoosten van Congo.
Dit gebied strekt zich uit van de grens met de Centraal Afrikaanse Republiek tot aan de grens met Uganda en van de grens van Sudan tot aan Goma, een stad in Congo aan de grens met Rwanda.
Ondanks de onlusten die het land ruim tien jaar geteisterd hebben functioneert de CECA nog steeds in haar hele gebied. CECA heeft haar 100-jarig bestaan gevierd met grote kerkdiensten overal, en evangelisatie om zo het Goede Nieuws te verspreiden van Jezus Christus. De afsluitende kerkdienst van het 100-jarig bestaan werd gehouden in Bunia op 25 september.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.