Home

Welcome to the website of Annemarie Boks.

World AIDS Day
On December 2 Annemarie posted a posting on her blog about World AIDS Day.
You can read it on this page.

Newsletter June 2011
Annemarie has written a newsletter on her activities of the last 3 months.
You can read it here.

Calmer waters
On May 21 Annemarie posted a posting on her blog about the present situation.
You can read it on this page.

Blog
In June 2008 Annemarie also started a blog on which she posts messages.
You can find it here.

On this page you’ll find a list of all her postings on her blog.
Her last post on her blog dates from December 2.

Webalbum Kids of Congo
Annemarie has posted some photos of children in Congo.
You can look at them here.

Children in Panduru

Call for prayer!
In Oicha Ndasiva is already working for many years in the AIDS Awareness Program of the hospital.
She needs your prayer very much.
You can read more about here and her work on this page.

The Democratic Republic of Congo is the third largest country of Africa.
Though it is a country that is rich in natural resources, the population is very poor following many problems, of which war is one.
The AIDS epidemic is one of the results of this situation.
Because infrastructure is almost non existent, it is difficult to measure the extent of the problem.
More on this on this page.

[:nl] Welkom op de website van Annemarie Boks.

Wereld AIDS Dag
Op 2 december heeft Annemarie een bericht op haar blog gezet n.a.v. Wereld AIDS Dag.
De bijdrage is te lezen op deze pagina.

Nieuwsbrief juni
Annemarie heeft een nieuwsbrief geschreven over haar activiteiten in de afgelopen 3 maanden.
U kunt hem hier lezen.

Kalmere wateren
Op 21 mei heeft Annemarie een bericht op haar blog gezet over de huidige stand van zaken.
De bijdrage is te lezen op deze pagina.

Verkeer in Bunia

Blog
Annemarie heeft zelf ook een Engelstalig blog. De blog is te vinden via deze link.
De laatste bijdrage dateert van 2 december jongstleden.

Oproep tot gebed!
In Oicha werkt Ndasiva al vele jaren in het AIDS Preventie Programma van het ziekenhuis.
Ze heeft uw gebed hard nodig.
Meer details over haar en haar werk vindt u op deze pagina.

De Democratische Republiek van Congo is in grootte het derde land van Afrika.
Ook al is het land rijk aan grondstoffen, de bevolking is erg arm als gevolg van vele problemen, waarvan de oorlog er één is. Een gevolg van deze situatie is de AIDS-epidemie.
Omdat infrastructuur niet bestaat is de omvang van het probleem moeilijk te meten.
Meer informatie over dit onderwerp vindt u op deze pagina.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Designed for London Tube in Collaboration with Keep Calm and Carry On